Έξοδα Κηδείας από ταμεία

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αποζημιώσεις από τα εκάστοτε ταμεία και ύψος εξόδων κηδείας.
Σημείωση: Τα έγγραφα που ακολουθούν και τα χρηματικά ποσά είναι πιθανό να αλλάξουν από το Ελληνικό κράτος ανά πάσα στιγμή.
Η λίστα υπάρχει για πληροφοριακούς λόγους.
Συμβουλευτείτε τον ανταποκριτή του ταμείου της περιοχής σας.
 • Θεωρημένη απόδειξη εξόδων κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανόντα/σης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών
 • Ειδικό Έντυπο ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ από τον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του θανόντα/σης.
 • Θεωρημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανόντα/σης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών
 • Εάν η σύνταξη προέρχεται από το Τ.Ε.Β.Ε. (Ο.Α.Ε.Ε.), χρειάζεται από το Τ.Ε.Β.Ε. μία Βεβαίωση Κρατήσεων του 4%
 • Θεωρημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανόντα/σης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξεως θανάτου.
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Τιμολόγιο-Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας ,(θεωρημένο από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ ,) από το Γραφείο Τελετών πού τέλεσε την Κηδεία
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών του θανόντα/σης
 • Βεβαίωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Περίθαλψης περί καταθέσεως του βιβλιαρίου νοσηλείας του αποθανόντος. Στην ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να κατατεθεί το βιβλιάριο νοσηλείας του αποθανόντος και Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Σε περίπτωση που τα έξοδα κηδείας του αποθανόντος κατέβαλε τρίτος προς την οικογένεια (εκτός από το σύζυγο, γονείς ή αδερφούς) απαιτείται ακόμη ως δικαιολογητικό, εξοφλημένος αναλυτικός λογαριασμός του εργολάβου κηδειών (θεωρημένο τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών).
 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου του Ν.Δ. 105/1969, ότι ο αποθανών δεν ήταν ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό ΙΚΑ – ΤΕΒΕ κλπ. και ότι δεν δικαιούται να πάρει έξοδα κηδείας από οποιαδήποτε άλλη πηγή [Ταμείο ή οργανισμό].

Η κάθε τράπεζα έχει και το δικό της σύστημα καταβολής των εξόδων κηδείας. Οδηγίες δίνονται από το Ταμείο Υγείας εκάστης Τράπεζας ώς αναφορά με την καταβολή εξόδων.
Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Συμβουλευτείτε το Ταμείο Υγείας Νομικών. Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ. εξυπηρέτησης ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΙΚΑ 210-5215272 762 Euro
ΟΓΑ 210-3322360 800 Euro
ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ 210-5285561 1200 Euro για άμεσα ασφαλισμένο762 Euro για συνταξιούχοΟδοιπορικά 205 € (για 100χλμ και ανω)

380€ (Για 200χλμ και ανω)

ΤΑΠ-ΟΤΕ 210-8110954 1533 Euro για άμεσα ασφαλισμένο1234 Euro για έμμεσα ασφαλισμένο
ΔΑΠ-ΔΕΗ 210-5273862 2468 Euro για άμεσα ασφαλισμένο1797 Euro για έμμεσα ασφαλισμένο
ΕΥΔΑΠ 210-5221628 668,60 Euro μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 210-8223629 1000 Euro
ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΤΥΔΚΥ) 210- 8809506 733 Euro μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΤΣΑΥ) 210-8816911 2396 Euro για άμεσα ασφαλισμένο1797 Euro για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ(ΤΥΠΕΤ) 210-3307252 1335 Euro για ασφαλισμένους που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο & το ΤΥΠΕΤ634 Euro ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΥΠΕΤ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΤΑΕ) 210-3729626 1200 Euro για άμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 210-5296272 1734,82 Euro μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ(ΤΑΣ) 210-3833036 1784 Euro για τους εν ενεργεία
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 210-5245866 2113 Euro για άμεσα ασφαλισμένο1479 Euro για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ) 210-3648111 1 μην.μισθό 75×25 άμεσα ασφαλισμένο1/2 μην.μισθό 75×12,5 έμμεσα ασφαλισμ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) 210-4149281 590 Euro μόνο σε συνταξιούχους
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ) 210-3740105 1302 Euro για ασφαλισμένους που παίρνουν 2 συντάξεις απο το ΤΣΜΕΔΕ1232,30 Euro για ασφαλισμένους με 1 σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ & άλλη συνταξη απο άλλο ταμείο.615 Euro  για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΕΣΗΕΑ) 210-7264700 2300 Euro για άμεσα ασφαλισμένο1700 Euro για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ(ΤΣΕΥΠ) 210-3240886 3178,66 Euro για άμεσα ασφαλισμένο50% για έμμεσα ασφαλισμένο
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ(ΗΣΑΠ) 210-3293100 1712,96 Euro
TAMEIO ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2107778646 2107483683